Fasit daire teorisi
Fasit daire teorisi (vicious circle theory)

kısır döngü kuramı. kapalı çember kuramı. Azgelişmişlik sürecini sürekli olarak kendini tekrar eden ve her defasında yine başlangıç noktasına dönülen; her başlangıcın gelişmeyi engelleyici faktörler nedeniyle dairesel bir yol izleyip yeniden aynı noktaya gelmesi nedeniyle, kalkınma serüvenini önü sürekli tıkanan bir süreç olarak açıklayan kuram. Fasit daireyi oluşturan aşamalar şöylece sıralanmaktadır: Düşük gelir düzeyi, düşük tasarruf ve talep düzeyi, düşük yatırım düzeyi, yetersiz sermaye birikimi, düşük verimlilik, düşük gelir düzeyi.

TelcisanKapat