Faktör çözümlemesi
Faktör çözümlemesi (factor analysis)

Bir bütün içinde yeralan ve aynı sonuca katkıda bulunduğu düşünülen iç içe geçmiş değişkenlerin, sözkonusu sonuca olan katkı düzeylerinin belirlenebilmesi amacıyla, aralarında korelatif ilişki bulunan faktörlerin bir araya getirilip, belirli kümelerde toplanmasını sağlayan ve sonucu tek tek faktörlere değil, belirli değişken gruplarına indirgeyen istatistik yöntemi.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat