Evanjelik
Evanjelik (evanceligal)

Hz.İsa"ya sadakat ve onun konuşmalarını okuyarak günahtan kurtulmayı öngören Protestanlık mezhebi.

TelcisanKapat