Etoloji
Etoloji (ethology)

Hayvanların davranışlarını, kendi doğal çevrelerinde ve deney düzeneğine sokmadan karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat