Etkin Ücret Kuramı
Etkin Ücret Kuramı (efficiency wage theory)

Yeni işgücü istihdam edip yetiştirmenin zaman ve parasal açıdan fırsat maliyetini dikkate alarak, mevcut yetişmiş nitelikli işgücüne etkinliği özendirecek biçimde yüksek ücret ödenmesini öngören teori.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat