Etimoloji
Etimoloji (etymology)

kökbilim. Dilin gramer yapısı ve kelimelerin hangi kökenden geldiklerini inceleyen bilim dalı.

Efe KuluçkaKapat