Eşzamanlılık
Eşzamanlılık (synchrony)

Bir olgu, olay veya sürecinin başka bir olgu, olay veya süreçle aynı zaman dilimindeki ilişki veya etkileşimi.

Ozan MakinaKapat