Eşölçülemezlik
Eşölçülemezlik (incommensurability)

1. Mimaride ortak bir ölçüye sahip olmamak anlamına gelen ve 20. yüzyılın üçüncü çeyreğindeki bilim felsefesi tartışmalarında da kullanılmaya başlanan, farklı bilgi kümelerinin, aralarında ortak bir değerlendirmeyi mümkün kılacak ölçütlerin olmaması nedeniyle hiç bir bakımdan karşılaştırılamyacaklarını ifade eden kavram. 2. İki teorinin karşılaştırılabilmesine imkan verecek teoriler arası geçerliliği olan ortak ölçütlerin bulunmaması nedeniyle, bilimsel açıdan doğruluk veya yanlışlık gibi yargıların teorilerarası geçerlilik taşımadığını, ancak belirli bir teori çerçevesinde anlamlı olabileceğini ifade etmek üzere kullanılan terim.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat