DOLGU OYUNCAKLAR

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1.DOLGU OYUNCAKLAR
1.1.Dolgu Oyuncağın Tanımı Ve Önemi
 Dolgu oyuncaklar; peluş, polar, pazen, havlu gibi yumuşak kumaşlardan ve
örülerek elde edilen kalıplardan, içi pamuk, sünger, elyaf ya da farklı
özellikleri olan malzemelerle doldurulmuş insan, hayvan vb. figürlerden
hazırlanmış oyuncaklardır.
Resim 1.1: Renkli iplerden örülerek hazırlanmış palyaço
Resim 1.2:Renkli polar kumaşlardan hazırlanmış tırtıl
 Oyuncaklar, dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren bebeğin hareketlerine
düzen getiren, zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı olan,
hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren en önemli araçlardır.
 Bebeklerde seçme ve değerlendirme duygusunu geliştiren oyuncaklar; onu
kendi kendine karar vermeye yönlendirerek farklı alanlarda beceri
kazanmasına olanak tanır, bebekleri düşünmeye teşvik eder, onların fiziksel
becerilerini geliştirir, güven kazanmalarını ve sosyalleşmeye başlamalarını sağlar.
 Dolgu oyuncaklar, bir yandan bebek için eğlenceli anlar yaratırken, diğer
yandan etkili bir eğitimsel görev üstlenir Duygusal ve fiziksel gelişim
açısından en doğal ve en aktif öğrenme ortamı oyun sırasında oluşmaktadır.
 Okul öncesi dönemde çocuğun hayal dünyası oldukça geniştir ve çocuk
oyuncakları ile arkadaşlık eder. Onları yakın bir dost olarak görür. Yumuşak
bir bebeği ya da hayvan oyuncağı kucağına alıp ona sarıldığında bundan haz
ve mutluluk duyar. Ayrıca yumuşak bir oyuncağın çocuğun tenine değmesi
onu uyarır ve dokunma duyusunu geliştirir. Çocuklar, zaman zaman oynadığı
oyuncaklarını giydirir, besler, uyutur ve canlı birer varlıkmış gibi sohbet eder.
Gelecekte üstleneceği rollerin küçük bir modelini oluşturur. Bu nedenle dolgu
oyuncakların çocukların hayatındaki yeri ve önemi büyüktür.
Resim 1. 3: Dolgu oyuncağı ile oynayan bir çocuk
1.1.1. Dolgu Oyuncağın Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri
Dolgu oyuncaklar;
 Çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini destekler, hayal güçlerini ve yaratıcı
yeteneklerini geliştirir.
 Okul öncesi dönemde çocuğun hayal dünyası oldukça geniştir. Dolgu
oyuncakları ile oynayan çocuk oyuncağını canlı bir varlık gibi düşünerek onunla
konuşur onlara öfkelenip bağırabilir.
 Gelecekteki yetişkin rollerini üstlenerek, oyuncağının bakımı ile ilgilenir.
Böylece değişik sosyal rolleri deneme, duygularını dışa vurma olanağı bulur.
Resim 1. 4:Anne rolü oynayan bir çocuk
 Oyun oynarken veya oyuncağına sarılıp uyurken yumuşaklığını hissettiği bir
dolgu oyuncak, kendisini güvende hissetmesini sağlar.
Resim 1.5: Oyuncağına sarılarak kendisini güvende hisseden çocuk
 Çocuğun zihin ve dil gelişimini destekler, renk, şekil, boyut vb. kavramları
öğrenmelerini sağlar.
Resim 1. 6:Oynayarak öğrenen çocuk
 Çeşitli biçim ve boyutlardaki dolgu oyuncaklarla oynayan çocuk, renk, boyut ve
objelerin anlamlarını kavrar. Böylece çocuğun gözlem, algılama, keşfetme,
dikkat gibi zihinsel işlevlerinin gelişimini destekler.
Resim 1.7:Şekil ve boyut içeren oyuncak Resim 1.8:Renkli tırtıl
 Çocuk, dolgu oyuncakları ile konuşarak dil ve iletişim becerilerini geliştirir,
kelime dağarcığının gelişimine katkı sağlar.
Resim 1.9: Çocuklar oyuncakları ile konuşurlar
 Dolgu oyuncaklar çocukların paylaşma ve sorumluluk duygularının gelişimini destekler.
 Dolgu oyuncaklar çocuklara hayvan sevgisi aşılar ve onların doğaya karşı ilgilerini artırır.
Resim 1. 10: Oyuncaklar çocuklara hayvan sevgisi aşılar
1.2. Dolgu Oyuncak Çeşitleri
 Dolgu oyuncaklar iki şekilde sınıflandırılır:
1.2.1. Kullanım amacına göre dolgu oyuncaklar; bu gruba giren oyuncaklar
kendi arasında ikiye ayrılır.
1.2.1.1. Dekoratif Oyuncaklar
 Bunlar çocuk odalarında, anaokullarının evcilik köşelerinde süs amaçlı
bulundurulan yastıklar, minderler vb.dir.
Resim 1. 11: Tavşan yastık Resim 1.12: Kedi yastık
Resim 1. 13: Ay dede yastık
1.2.1.2. Oyun Aracı Olarak Kullanılan Dolgu Oyuncaklar
 Her yaş grubu çocuğun severek ve hoşlanarak oynadığı bebek, hayvan vb.
figürlerden oluşan oyuncaklardır.
Resim1. 14: Fare oyuncağı ile oynayan çocuk Resim 1.15: Ayı oyuncağı ile oynayan çocuk
 Kukla tipi oyuncaklar ve fasulye torbaları da bu grupta yer alır. Çocukların iç
dünyasını etkileyen kukla oyuncaklar, çocuk oyunlarının en canlı araçlarıdır.
Bu oyuncaklar dramatik etkinliklerde kullanılır.
Resim 1.16: Zürafa dolgu kukla
 Fasulye torbaları, pamuklu ve yumuşak kumaşlardan çeşitli şekillerde
yapılabilir. Bunun için genellikle küçük kuru fasulye tanelerinden faydalanılır.
Bazen mısır taneleri, buğday ve mercimek de kullanılabilir. Fasulye
torbalarında hareketliliği sağlamak için fazla doldurmamak gerekir. Fasulye
torbasının üçte ikisi doldurulmalıdır. Erken çocukluk eğitim kurumlarında
çocuklar çok severek bazen top yerine bazen de çeşitli oyunlar içinde kullanırlar.
Resim1. 17:Fasulye torbaları
1.2.2. Yapılış tekniğine göre oyuncaklar; bu gruba giren oyuncaklar kendi
arasında ikiye ayrılır.
1.2.2.1. Dikerek Hazırlanan Dolgu Oyuncaklar
 Peluş, polar, pazen, havlu vb. yumuşak dokulu kumaşlardan kalıp elde
edilerek ve dikiş teknikleri kullanılarak hazırlanan oyuncaklardır. Yapılacak
oyuncağın modeli seçilir ve makinede dikilerek hazırlanır.
Resim1. 18: Sevimli dolgu bebek Resim 1.19: Şirin dolgu bebek
1.2.2.2. Örerek Hazırlanan Dolgu Oyuncaklar
 Yumuşak dokulu renkli iplerden çeşitli örgü teknikleri kullanılarak hazırlanan
oyuncaklardır.
Resim 1. 20:Örgü bebek Resim 1. 21:Örgü hayvanlar
1.2.2.3. Yapıştırarak Hazırlanan Oyuncaklar
 Bu teknik, küçük kalıplı oyuncaklarda uygulanır. Kullanışlılık açısından çok
fazla tercih edilen oyuncaklar değildir.
Resim1. 22: Yapıştırma balık Resim 1.23: Yapıştırma kuşlar
ETKİNLİK : 3-2-1 yöntemi
AMAÇ : Bilgiyi farklı biçimlerde ifade edebilmek, öğrenme sürecini gözden geçirmek.
UYGULAMA SÜRECİ:
 Öğretmen bu öğrenme sürecinin sonunda uygulamak üzere 3-2-1 isimli kartlar hazırlar.
 Öğrenme sürecinin sonunda öğrencilere bu kartları dağıtır.
 Öğrencilerden öğrendikleri ile ilgili 3 önemli bilgi, 2 önemli kavram ve 1
öğrendim cümlesi yazmalarını ister.
 Öğrenciler kartlara yazmış oldukları cümleleri sınıfta okuyarak öğretmenleri ve
arkadaşları ile paylaşırlar.

2.DOLGU OYUNCAK HAZIRLAMA
2.1. Dolgu Oyuncağın Yapımında Dikkat Edilecek Noktalar
 Dolgu oyuncaklar çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olarak
hazırlanmalıdır.
 Seçilen model, gerçeğine yakın şekil ve renkte olmalıdır.
 Oyuncağın kalıpları düzgün çıkartılmalıdır, dikiş paylarına dikkat edilerek kesilmelidir.
 Oyuncağın cinsine uygun kumaş kullanılmalı.
 Oyuncak parçaları dikilmeden önce prova yaparak doğru birleştirildiğinden emin olunmalıdır.
 Oyuncak parçaları birbirine sağlam bir dikiş tekniği ile birleştirilmelidir.
 Dolgu oyuncakların çocuğun rahatlıkla kucağına alabileceği, onu
hissedebileceği büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.
 Bakımı ve onarımı kolay, temizlenebilir nitelikte olmalıdır.
 Dolgu oyuncakların yumuşak ve sevimli görünümlü olmalarına özen gösterilmelidir.
2.2. Dolgu Oyuncaklarda Bulunması Gereken Temel Özellikler
 Dolgu oyuncakların çocuğa yarar sağlayabilmesi için iyi niteliklere sahip
olması gerekir. İyi niteliklere sahip olmayan dolgu oyuncaklar çocuğa fayda
yerine zarar verebilir. Bu nedenle dolgu oyuncaklarda bulunması gereken
temel özelliklere dikkat edilmelidir.
Dolgu oyuncak yapımında temel özellikler üç grupta ele alınabilir;
 Malzeme özelliği
 Doldurma özelliği
 Süsleme özelliği
2.2.1. Malzeme Özelliği
 İçi dolgu oyuncak yapımında kullanılacak malzemenin cinsi ve kalitesi çok
önemlidir. Kullanılacak kumaşlar yıkanabilen, silindiğinde kolay
temizlenebilen, dayanıklı ve yumuşak türden olmalıdır. Çocuğun hoşuna
gidecek canlı, parlak renkli kumaşlar seçilmeli ve boyasını vermeyen
kumaşlar olmalı, özellikle kirini göstermeyen çok koyu renk kumaşlar tercih edilmemelidir.
 Oyuncağın sağlamlığı ve güzel görünümü açısından sık dokumalı kumaşlar
daha kullanışlıdır. Seyrek dokumalı tüylü fantezi kumaşlar yerine sentetik,
havlu, pamuklu, polar ve ufak desenli kumaşlar seçilmelidir. Oyuncağın göz,
ağız, saç gibi parçalarının yapımı ve süslemesi için renkli yün iplikler
işlenerek kullanılabileceği gibi kadife, kaşe, deri ve yünlü kumaşlardan
dikilerek de yararlanılabilir.
 Bebek, hayvan oyuncaklar ve yastıkların yapımında yün örgü tekniği de
kullanılabilir. Kullanılacak yünler tüysüz, yıkanmaya elverişli, sağlam, canlı
ve parlak renklerden seçilmelidir. Bu özelliklerdeki çeşitli yünler tığ veya şişle
örülerek değişik oyuncaklar elde edilebilir. Bu tür oyuncaklar atılma, bükülme
ve bastırma gibi durumlarda daha dayanıklıdır. Evde bulunan artık yünler
değerlendirilerek ekonomik bir biçimde çeşitli oyuncaklar yapılabilir.
 Çocuklar bebeklerinin giyimli olmasından onları giydirip soymaktan çok
hoşlanırlar. Bu nedenle bebek elbiselerinde kullanılacak kumaşların
yıkanmaya elverişli, sabit boyalı ve canlı renkli olması gerekir. Poplin,
pamuklu, basma veya küçük desenli kumaş artıklarından elbiseler yapılabilir.
Bu elbiselerde fazla detay kullanmayıp çocuğun bebeğine rahatlıkla giydirip
çıkarabileceği şekilde dikilmesine dikkat edilmelidir. Tek veya iki parça
kıyafetler düşünülmeli, ön veya arka açıklıkların kapanması için kurdele,
bağcık, fermuar, çıt çıt, yapışkan bant gibi malzemeler kullanılmalıdır.
2.2.2. Doldurma Özelliği
 İçi dolgu oyuncağın türü ne olursa olsun doldurmada kullanılacak malzemenin
özellikle yıkanmaya elverişli, yumuşak ve ağırlık yapmayacak nitelikte olması
gerekir. Günümüzde en çok tercih edilen dolgu malzemesi sentetik elyaftır.
Çünkü elyaf hafif, yıkanmaya elverişli ve çabuk kuruyabilen bir malzemedir.
Ayrıca yıkandığında oyuncak bozulma ve deforme olma gibi riskleri taşımaz.
 Küçük parçalar halinde kesilmiş sünger ve naylon çorap parçaları, doldurma
işleminde ekonomik malzemelerdir ama çok fazla tercih edilmemelidir.
Sünger, oyuncağın hafif olması ve dik durmasını sağlar ancak doldurulduğu
zaman süngerdeki sivri köşeler şekil bozukluğuna ve oyuncağın sert olmasına
neden olabilir. Naylon çorapların kullanılması da buna benzer sıkıntılara yol
açabilir. Bu nedenle bu tür malzemeler fazla tercih edilmemelidir.
 Dolgu malzemesi olarak pamuk dolgu oyuncaklarda en son düşünülmelidir.
Pamuk maliyetin yüksek oluşunun yanı sıra oyuncağın ağırlığını arttırır.
Ayrıca yıkanmaya elverişli bir malzeme olmadığı için yıkandığında oyuncağın
şeklinin bozulmasına neden olur. Bu nedenle sık başvurulan bir malzeme olmamalıdır.
 Seçilen dolgu malzemesinin özelliği kadar doldurma işlemi de çok önemlidir.
Çünkü düzensiz bir doldurma işlemi, iyi dikilmiş bir oyuncağın bile
görünümünü bozar. Dolgu malzemesi kalın bir tığ, şiş veya tahta kaşık sapı ile
oyuncağın sivri ve ince kenarlarından başlanılarak küçük parçalar halinde ve
acele edilmeden doldurulmalıdır. Çıkıntı ve şişlikler sonradan
düzeltilemeyeceği için dikkatle doldurulmalıdır. Oyuncak çok sert
doldurulmamalı yumuşak olmalıdır. Dolgu malzemesinin dışarıya çıkmasını
engellemek için açıklık sağlam ve estetik bir şekilde dikilmelidir.
2.2.3. Süsleme Özelliği
 İyi dikilmiş ve doldurulmuş bir dolgu oyuncak, güzel bir süsleme ile
çocukların ilgisini çekebilecek hale getirilebilir. Süslemede kullanılacak
malzemelerin özelliği çok önemlidir. Öncelikle süsleme malzemesinin
yıkanmaya elverişli ve çocuğa zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat
edilmelidir. Basit su taşları, biyeler, kordonlar, kurdeleler, ince fistolar, deri
parçaları, kaşe, kadife gibi kumaş artıkları, artık yünler süslemede
kullanılabilir. Çocuğun koparıp yutabileceği boncuk, düğme vb. malzemeler
kesinlikle kullanılmamalıdır.
 Süslemede aşırılığa kaçılmamalıdır. Değişik renklerde desenli kumaşlar veya
uygun renkli kumaşlar bir arada kullanıldığı zaman başka süslemelere gerek
kalmayabilir. Oyuncağın saçları değişik yünlerden tığ veya iğneyle sağlam bir
şekilde tutturulabilecek artık malzemelerden çalışılabilir. Göz, ağız, burun gibi
organlar nakış iplikleri veya ince yün iplerle iğne ardı, sarma, zincir gibi nakış
teknikleri kullanılarak yapılabilir.
Resim 2.1:Zincir iğnesi Resim 2.2:Sap iğnesi Resim 2.3:Papatya iğnesi
 Süslemede kullanılan malzeme esas zemin üzerine sağlam bir dikişle
tutturulmalıdır. Kısa zamanda sökülen, açılan malzeme çocuk için tehlikeli ve
zarar verebilecek nitelikte olabileceği gibi oyuncağın görünümünü bozar ve
çocuğa ilgi çekici gelmez.
 Oyuncakların yapımında elde bulunan artık malzemelerin kullanılmasında
fayda vardır. Gerektiğinde yeni kumaşlarda alınabilir. Ancak elde bulunan
malzemelerin değerlendirilmesi ekonomik yönden çok önemlidir.
2.3.Dolgu Oyuncak Yapımında İzlenecek Aşamalar
2.3.1.Dolgu Oyuncağın Planlanması:
 Planlama, belirli bir amaca ulaşmak için eldeki olanakların ve bunların nasıl
kullanılacağının önceden saptanması olarak tanımlanır. Dolgu oyuncak
planlanma sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar;
 Yapılacak oyuncağın kullanım amacı tespit edilmelidir.
 Oyuncağın yapılış tekniğine ve modeline karar verilmelidir.
 Çocukların yaşları, gereksinimleri ve ilgileri dikkate alınarak dolgu oyuncak karakteri seçilmelidir.
 Oyuncağın karakter özelliğine ve çeşidine göre malzeme çeşitliliği ve bütçe
dikkate alınarak uygun malzemeler seçilmelidir.
 Oyuncağı yapma ve bitirme süreleri tespit edilmelidir.
2.3.2. Dolgu Oyuncağın Yapımında Kullanılacak Araç-Gereç Ve Malzemeyi
Hazırlamak:
 Dolgu oyuncaklarda seçilen çeşidin ve karakterin en iyi şekilde
gerçekleştirilebileceği malzemelerin ve araç gereçlerin hazırlanması çok önemlidir.
Dolgu oyuncak yapımında kullanılabilecek araç gereç ve malzemeler şunlardır:
 Kumaşlar (havlu, pazen, polar, peluş, poplin vb. kumaşlar)
 Çeşitli renklerde yün, pamuk ipler
Resim 2.4: Çeşitli renklerde ve cinste kumaşlar
Resim 2.5: Çeşitli renklerde yünler
 Dolgu malzemesi olarak sentetik elyaf, sünger vb.
Resim 2.6: Sentetik elyaf
 Süsleme malzemeleri (kurdeleler, çeşitli fistolar, biyeler, deri, su taşları vb.)
Resim 2.7: Çeşitli süsleme malzemeleri
 Dikiş makinesi
 Ütü
Resim 2.8: Dikiş makinesi Resim2.9:Ütü
 Makas
 Dikiş iğnesi, toplu iğne
Resim 2.10:Makas Resim 2.11: İğne ve topluiğne
 Kurşun kalem, silgi
 Şiş ve tığ
 Mezür
 Cetvel
 Çizgi sabunu
 Parşömen kağıdı
 Makara ipliği teğel ipliği
Resim 2.12:Çeşitli renklerde makara ipliği Resim 2.13:Parşömen kağıdı
Resim 2.14:Şiş Resim 2.15: Tığ
2.3.3. Dolgu Oyuncağı Yapmak
 Dolgu oyuncak yapımı eğlenceli ve ilkelere dikkat edildiğinde kolay bir
uğraştır. Dolgu oyuncak yapımında kullanılan iki temel teknik vardır.
2.3.3.1. Dikerek Hazırlanan Dolgu Oyuncaklar
 Dikerek hazırlanan dolgu oyuncakların yapımındaki işlem basamakları şöyledir;
 Yapılacak oyuncağın modeli belirlenir.
 Oyuncağa uygun kumaş seçimi yapılır.
Resim 2.16: Panda kumaşı
 Oyuncağın kalıbı elde edilir.
 Kalıp parşömen kâğıdına çizilir.
 Kalıpların üzerine oyuncağın kısımları ve kaçar adet olacağı, birleştirme
noktaları, kumaş katı olacak yerler yazılır.
Resim 2.17: Panda kalıbı
 Kağıda çizilen kalıplar çizgi üzerinden muntazam bir şekilde kesilip çıkartılır.
 Elde edilen oyuncak kalıpları kumaşa ekonomik biçimde ve kalıp özelliğine
göre iğnelenerek yerleştirilir.
 Kumaşın desen ve tüy yönüne dikkat edilmelidir.
 Yuvarlaklık verilmek istenen kısımlar (baş, karın vb. ara parçalar) kumaşa
verev yerleştirilmelidir.
 Uygun dikiş payları bırakılarak kesme işlemi yapılır.
 Kesilen parçalar önce teyel yapılarak birleştirilir ve doğruluğu kontrol edilir.
Daha sonra oyuncağın özelliğine göre elde veya makinede dikilir.
Resim 2.19: Kulakların çalışılması Resim 2.20: Bedenin çalışılması
Resim 2.21: Bedenin birleştirilmesi
 Oyuncak, ince ve sivri kısımlarından başlanarak uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulur.
Resim 2.22: Oyuncağın doldurulması
 Doldurma işlemi bitince doldurmak amacıyla açık bırakılan boşluk sağlam el
dikişi ile dikilerek kapatılır.
 Oyuncağın özelliğine uygun süsleme yapılarak tamamlanır.
Resim 2.23: Oyuncağın tamamlanması
2.3.3.2. Örerek Hazırlanan Dolgu Oyuncaklar
 Örgü oyuncak hazırlamada kullanılan iki temel örgü tekniği vardır. Bunlar;
-Tığ örgü teknikleri (basit kroşe, çift kroşe, halka ilmek)
Resim 2.24 Tığ ile ilmek Resim 2.25 Tığ ile zincir Resim 2.26 Basit kroşe
Resim 2.27 Çift kroşe-1 Resim 2.28 Çift kroşe-2.... Resim 2.29 Çift kroşe-3
-Şiş örgü teknikleri (Düz örgü, ters örgü, tek lastik, çift lastik)
Resim 2.30 Düz örgü Resim 2.31 Ters örgü
Resim 2.32 Tekli lastik Resim 2.33 Çiftli lastik
 Örgü oyuncak yapımı işlem basamakları sırasıyla şöyledir.
 Örülecek oyuncağın modeli seçilir.
Resim 2.34 Oyuncak kedi
 Oyuncağa uygun kalıp hazırlanır.
Resim 2.35. Oyuncak kedi kalıbı
 Modele uygun çeşitli renklerde yün ipler ve renk seçimi yapılır.
Resim 2.36 Yün ipler
 Modele göre uygulanacak örgü tekniği belirlenir, uygun araç gereç seçimi yapılır.
Resim 2.37 Kullanılacak örgü tekniği
 Oyuncak kalıba göre gerekli yerlerde arttırma ve eksiltmeler yapılarak modele
uygun biçimde örülür.
 Öncelikle ince ve sivri kısımlarından başlanarak uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulur.
Resim 2.38 Oyuncağın doldurulması
 Doldurma işlemi bitince doldurmak amacıyla açık bırakılan boşluk sağlam el
dikişi ile dikilerek kapatılır.
 Kol, bacak, kulak vb. kısımları dikilerek birleştirilir.
 Modele uygun bir şekilde süslenerek tamamlanır.
DİKME VE ÖRME TEKNİĞİ İLE HAZIRLANMIŞ DOLGU OYUNCAK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
YARAMAZ TAVŞAN
Resim 2.39 Oyuncak tavşan Resim 2.40 Beden kalıbı
Yan Beden
2 Adet
Gerekli Malzemeler
 Çift en 30 cm peluş veya polar kumaş
 Göz için siyah veya pembe deri
 Burun içi deri
 Bıyık için misina
 Makara ipi, makas, iğne
 Parşömen kağıdı
 Kurşun kalem
Resim 2.41. Kulak ve beden ar parça kalıbı
Yapılışı Kalıpları istediğiniz boyutlarda büyüterek parşömen kâğıdına çiziniz.
 Kalıpları etrafından düzgünce keserek çıkarınız.
 Kesilen kalıp parçalarını kumaşa yerleştiriniz.
 Dikiş payı bırakarak kesiniz.
 Verilen işaretlerden beden ara parçalarını iki yan bedene birleştirerek dikiniz.
 Doldurmak için beden ara parçasındaki işaretli yeri açık bırakınız.
 Kulakları makine çekip çeviriniz.
 Kulak yerlerini çıtlatıp, kulakları dikerek tutturunuz.
 İki yan bedeni birbirine birleştiriniz.
 Makine çekip ters çeviriniz.
 Uygun bir dolgu malzemesi ile doldurarak estetik bir dikişle kapatınız.
 Ağzı, gözü ve burnunu çalışınız.
 Misina ile bıyıkları çalışınız.
Kulak
4 Adet
Beden Ara
Parçası
2 Adet
SEVİMLİ DALMAÇYALI
Resim 2.42 Oyuncak köpek
Gerekli Malzemeler
 Çift en 30 cm peluş veya polar kumaş
 Göz için siyah veya deri
 Burun içi deri
 Makara ipi
 Makas, iğne
 Parşömen kağıdı
 Kurşun kalem
Resim 2.44 Köpek kulak ve ara parçası
Yapılışı
 Kalıpları istediğiniz boyutlarda büyüterek parşömen kâğıdına çiziniz.
 Kalıpları etrafından düzgünce keserek çıkarınız.
 Kesilen kalıp parçalarını kumaşa yerleştiriniz.
 Dikiş payı bırakarak kesiniz.
 Verilen işaretlerden baş ara parçasını iki yan bedene dikerek birleştiriniz.
 Verilen işaretlerden beden ara parçalarını iki yan bedene dikerek birleştiriniz.
 Doldurmak için beden ara parçasındaki işaretli yeri açık bırakınız.
 Kulakları makine çekip çeviriniz.
 Kulak yerlerini çıtlatıp kulakları dikerek tutturunuz.
 İki yan bedeni birbirine birleştiriniz.
 Makine çekip ters çeviriniz.
 Uygun bir dolgu malzemesi ile doldurarak estetik bir dikişle kapatınız.
 Ağzı, gözü ve burnunu çalışınız.
SEVİMLİ DİNAZOR
Resim 2.45 Dinozor
Gerekli Malzemeler
 Çift en 50 cm yeşil polar kumaş, 50 cm sarı polar kumaş
 Göz için siyah deri
 Makara ipi
 Makas, iğne
 Parşömen kağıdı
 Kurşun kalem Resim 2.46 Dinozor kalıbı
Yapılışı
 Kalıpları istediğiniz boyutlarda büyüterek parşömen kâğıdına çiziniz.
 Kalıpları etrafından düzgünce keserek çıkarınız.
 Kesilen kalıp parçalarını kumaşa yerleştiriniz.
 Dikiş payı bırakarak kesiniz.
 Verilen işaretlerden beden ara parçasını iki yan bedene dikerek birleştiriniz.
 Verilen işaretlerden baş parçasını dikerek birleştiriniz.
 Verilen işaretlerden ağız ara parçasını baş parçasına dikerek birleştiriniz.
 Sırt parçalarını çalışarak sıt kısmına muntazam olarak dikiniz.
Gövde
2 Adet
Bacak
4 Adet
Kol
4 Adet
Ağız
1 Adet
Baş
2 Adet
Beden Ara Parçası 1 Adet
Kumaş Katı
Sırt Parçası
14 Adet
 Verilen işaretlerden parçaları dikerek birleştiriniz ve gövde kısmını oluşturunuz.
 Doldurmak için beden ara parçasındaki işaretli yeri açık bırakınız.
 Kol parçalarını dikerek birleştiriniz.
 Bacak parçalarını dikerek birleştiriniz.
 Uygun bir dolgu malzemesi ile doldurarak estetik bir dikişle kapatınız.
 Kolları ve bacakları beden kısmına estetik bir dikişle dikerek birleştiriniz.
 Gözü çalışınız.
GÜLEN YASTIK
Resim 2.47 Dekoratif yastık
Resim 2.48 Yastık kalıbı
Gerekli Malzemeler
 Çift en 50 cm polar veya kadife kumaş,
 Göz ve ağız için siyah nakış ipliği
 Makara ipi
 Kurdele
 Makas
 Parşömen kağıdı
 Kurşun kalem, iğne
Yapılışı
Gövde
2 Adet
Ayak
2 Adet
El
2 Adet
 Kalıpları istediğiniz boyutlarda büyüterek parşömen kâğıdına çiziniz.
 Kalıpları etrafından düzgünce keserek çıkarınız.
 Kesilen kalıp parçalarını kumaşa yerleştiriniz.
 Dikiş payı bırakarak kesiniz.
 El parçalarını dikerek birleştiriniz
 Ayak parçalarını dikerek birleştiriniz.
 Uygun bir dolgu malzemesi ile doldurunuz.
 Elleri ve ayakları gövde kısmının arka parçasına estetik bir dikişle dikerek
birleştiriniz.
 Gövde parçasının ön kısmına göz ve ağzı basit nakış tekniklerinde yararlanarak işleyiniz.
 Gövde parçalarını üst üste koyarak makine dikişi ile birleştiriniz.
 Uygun bir dolgu malzemesi ile doldurarak estetik bir dikişle kapatınız.
 Kurdele ile uygun bir şekilde süsleyiniz.
ÇİLEK YASTIK
Resim 2.49 Çilek yastık
Gerekli Malzemeler
 Çift en 50 cm polar veya kadife kırmızı kumaş, 30 cm yeşil kumaş, 20 cm siyah kumaş
 Siyah nakış ipliği
 Makara ipi
 Makas, iğne
 Parşömen kâğıdı
 Kurşun kalem
Yapılışı
 Kalıpları istediğiniz boyutlarda büyüterek parşömen kâğıdına çiziniz.
 Kalıpları etrafından düzgünce keserek çıkarınız.
 Kesilen kalıp parçalarını kumaşa yerleştiriniz.
 Dikiş payı bırakarak kesiniz.
 Gövde parçasının her iki tarafına siyak kumaştan kestiğiniz puanları estetik bir
şekilde dikerek yerleştiriniz
 Yaprak kısmını gövdeye muntazam bir şekilde yerleştirip dikerek birleştiriniz.
 Oluşan parçaları üst üste koyarak alt kısımda doldurma açıklığı bırakacak
şekilde birleştirerek makine dikişi ile dikiniz..
 Uygun bir dolgu malzemesi ile doldurarak estetik bir dikişle kapatınız.
Gövde
2 Adet
Yaprak
2 Adet
Resim 2.50 Çilek yastık kalıbı
SEVİMLİ ÖRDEKLER
Resim 2.51 Örgü ördekler Resim 2.52 Örgü ördek kalıbı
Gerekli Malzemeler
 1 Yumak sarı yün
 Mavi nakış ipliği
 Tığ
 Makas
 Parşömen kağıdı
 Kurşun kalem
 İğne
Kullanılan Teknik
 Basit kroşe
Yapılışı
 Kalıpları istediğiniz boyutlarda büyüterek parşömen kâğıdına çiziniz.
 Kalıpları etrafından düzgünce keserek çıkarınız.
 Kalıba uygun bir şekilde örneğe bakarak gerekli eksiltme ve arttırmalar ile iki
parça şeklinde örünüz.
 Gözleri mavi nakış ipliği ile işleyiniz.
 Oluşan parçaları üst üste koyarak alt kısımda doldurma açıklığı bırakacak
şekilde birleştirerek elde makine dikişi ile dikiniz..
 Uygun bir dolgu malzemesi ile doldurarak estetik bir dikişle kapatınız.
Gövde
2 Adet
 Farklı renklerde ördüğünüz zincir ile süsleyiniz.
KEDİ
Resim 2.53 Örgü kedi Resim 2.54 Örgü kedi kalıbı
Gerekli Malzemeler
 1 Yumak sarı, 1 yumak kırmızı, 1 yumak pembe yün
 Siyah nakış ipliği
 Şiş
 Makas
 Parşömen kâğıdı
 Kurşun kalem
 İğne
Kullanılan Teknik
 Düz örgü
Yapılışı
 Kalıpları istediğiniz boyutlarda büyüterek parşömen kâğıdına çiziniz.
 Kalıpları etrafından düzgünce keserek çıkarınız.
 Her parçayı kalıba uygun bir şekilde örneğe bakarak gerekli eksiltme ve
arttırmalar ile örünüz.
 Gözleri siyah nakış orlonu ile işleyiniz.
 Ağız kısmını kırmızı nakış orlonu ile işleyiniz.
 Kol, bacak ve kulak parçalarını doldurarak açık kalan kısmı dikiniz.
 Beden kısmını doldurarak estetik bir dikişle kapatınız.
 Kolları, bacakları ve kulakları bedene estetik bir dikişle birleştiriniz.
BASİT KROŞE TEKNİĞİ İLE ÖRÜLEREK YAPILMIŞ DOLGU OYUNCAK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
ÜZGÜN EŞEK
Resim 2.55 Örgü eşek modeli
Resim 2.56 Örgü ayı modeli
GÜLEÇ AYI
Resim 2.57 Örgü bebek ve panda modelleri
ŞİŞ ÖRGÜ TEKNİĞİ İLE YAPILMIŞ DOLGU OYUNCAK ÇALIŞMALARI
Resim 2.58 Örgü tavşan(Ön yüzü) Resim 2.59 Örgü tavşan(Arka yüzü)
Resim 2.60 Örgü palyaço modeli Resim 2.61 Örgü ördek modeli
ÇORAPTAN DOLGU OYUNCAK OLARAK ÇALIŞILMIŞ MAYMUN
Resim 2.62 Malzeme olarak; iki adet soket çorap hazırlayınız
Resim 2.63 Tek çorabı ortada 1cm boşluk kalacak şekilde iki taraflı teyelleyin
Resim 2.64 Makinede dikin Resim 2.65 Çorabın lastik kısmını yuvarlatarak dikin
Resim 2.66 Makasla ortada bıraktığınız 1cm boşluğun ortasından kesin
Resim 2.67 Ters çevirin Resim 2.68 Doldurma Resim 2.69 Doldurmak için
dikin işlemini yapın bıraktığınız açıklığı
Resim 2.70 Dikme işlemini tamamlayın
Resim 2.71 Diğer çorabı sağdan 3 cm boşluk Resim 2.72 Makinede dikin.
kalacak şekilde teyelleyin.
Resim 2.73 1 cm dikiş payı bırakarak kesin Resim 2.74 Ters çevirerek kuyruk kısmını oluşturun
Resim 2.75 Kalan parçayı topuk kısmına 1 cm Resim 2.76 Uzun olan parçaortadan mesafe
bırakarak kesin dikerek kolları oluşturun
Resim 2.77 Diğer parçayı keserek kulak oluşturun Resim 2.78 İğneleyerek teyelleyin
Resim 2.79 Makinede dikin Resim 2.80 Doldurma işlemini yapın
Resim 2.81 Kuyruk kısmını dikin Resim 2.82 Kolları dikin
Resim 2.83 Dikim işlemini tamamlayın Resim 2.84 Topuk kısmını ağız.olarak kullanın
Resim 2.85 Parçayı ağız kısmına yerleştirin Resim 2.86 İğneleyerek doğruluğunu kontrol edin.
Resim 2.87 Üst taraftan başlayarak estetik bir Resim 2.88 Dikme işlemini tamamlayın.
şekilde dikin.
Resim 2.89 Doldurma işlemini yapın. Resim 2.90 Açık kalan yeri sıkıca dikin.
Resim 2.91 Kulakları ters çevirin, üzerinden Resim 2.92 Kulakları baş kısmına
şekline uygun dikişle süsleyin. muntazam olarak dikin
Resim 2.93. Dikme işlemini tamamlayın. Resim 2.94. Doğruluğunu kontrol edin.
Resim 2.95 Gözlerine düğme dikerek oyuncağınızı tamamlayın.
2.4. Dolgu Oyuncağı Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Uygulamak
 Dolgu oyuncaklar erken çocukluk eğitim kurumlarında çocukların severek
oynadıkları oyuncaklardır.
 Erken çocukluk eğitim kurumlarında dolgu oyuncaklar evcilik köşesinde,
dramatik etkinliklerde ve Türkçe dil etkinliklerinde hikâyeye dikkat çekmek
için değişik amaçlarla kullanılabilir.
 Evcilik köşesinde içi dolgu bebekler, hayvanlar, yastık ve fasulye torbaları
gibi oyuncaklar bulundurulabilir. Bu dönemde çocuğun hayal dünyası oldukça
geniştir ve çocuk oyuncakları ile arkadaşlık eder, onları yakın bir dost olarak
görür. Bu köşede bulundurulacak dolgu oyuncakların yumuşak ve sevimli
olmasına özen gösterilmelidir.
Resim 2.96 Evcilik köşesinde oyun
 Dramatik etkinlikler çocukları farklı rollere ve farklı etkinliğe katarken motor
gelişimi için elverişli durumlar sağlar. Dramatik etkinliklerde kullanılan araç
gereçler çocuklara farklı deneyimler kazandırır ve çocukların estetik
beğenilerinin gelişimini destekler. Dramatik etkinliklerde kullanılabilecek
dolgu bebekler, hayvanlar vb. araçlar çocuğun oyuna motive olmasını sağlar.
Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesini destekler.
Resim 2.97 Dramatik etkinliklerde oyun
 Türkçe dil etkinlikleri içinde yer alan hikâye anlatımında özelikle kukla tipi
dolgu oyuncakların kullanılması çocukların hikâyeyi dikkatle dinlemelerini ve
izlemelerini sağlar. Hikaye sonrasında çocukların dolgu kuklalarla hikayeyi
canlandırmaları iletişim becerilerini destekler, duygu ve düşüncelerini rahatça
ifade etmelerini sağlar. Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirir. Aynı
zamanda paylaşma, yardımlaşma, işbirliği yapma, sorumluluk alma gibi
becerilerinin gelişimine katkı sağlar.
Resim 2.98 Dolgu kuklalar Resim 2.99 Kuklalarla dramatik oyun

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

Ozan MakinaKapat