Estetik Yargı
Estetik Yargı (aesthetic judgment)

1. Tüm doğal ve insani etkinlikler veya durumlar hakkında verilebilecek güzel ve çirkin yargılarından her biri. 2. Göze hoş görünüp görünmemesi, izleyende bırakacağı olumlu yahut olumsuz izlenime göre bir şeyi çirkin ya da güzel olarak niteleyen yargı.

Ozan MakinaKapat