Esneklik
Esneklik (elasticity)

elastikiyet. Geniş anlamda bir şeyin, kendisini etkileyen başka bir şeyde meydana gelen bir değişmeye karşı gösterdiği tepki, duyarlılık derecesi. Bir değişkenin başka bir değişkende meydana gelen yüzde değişme karşısında gösterdiği yüzde değişim düzeyi. Esneklik sıfır ile sonsuz arasında değişebilir. Bu çerçevede etkileyen değişkendeki yüzde 1"lik değişim karşısında etkilenen değişkenin de yüzde 1 değişmesi halinde esneklik birime eşit; etkilenen değişkenin yüzde 1"den daha büyük oranda değişmesi halinde esneklik birimden büyük; sözkonusu değişkenin yüzde 1"den daha küçük oranda değişmesi durumunda ise esneklik birimden küçüktür. Belirleyici değişkendeki bir birimlik yüzde değişim sonucunda öteki değişkenin sabit kalması durumunda esneklik sıfır, etkilenen değişkenin çok büyük ölçekte değişmesi durumunda da esneklik sonsuzdur.

Ozan MakinaKapat