Eski Kurumcu İktisat
Eski Kurumcu İktisat (old institutional economics)

Kurumcu iktisadın kurucuları olan T. Veblen ve R.Commons"ın görüşlerine dayalı, neoklasik marjinal analizin iktisadi olayları anlamak ve açıklamak için geçersiz olduğunu savunan ve birey davranışlarının içinde bulundukları kurumsal kısıtlar bilinmeden anlaşılamayacağı, bu yüzden iktisadi analizin kurumların iktisadi hayattaki rollerine yönelmesi gerektiğini savunan kurumcu ekol.

Efe KuluçkaKapat