Eskatoloji
Eskatoloji (eschatology)

Hayatın sonunu, ölüm sonrası hayatın niteliğini inceleyen bilgi dalı. Adı yunanca "son şeyler" anlamına gelen eschatos ile "bilgisi" anlamına gelen logos sözcüğünden türeyen; ölüm, ölümsüzlük, yeniden dirilme, kıyamet, ve (Hristiyanlar için) İsa"nın ikinci gelişi gibi konuları irdeleyen öğreti.

TelcisanKapat