Epistemolojik Pluralizm
Epistemolojik Pluralizm (epistemological pluralism)

bilgibilimsel çoğulculuk. Meşru ve sağlam bilginin kaynağının tek bir unsura indirgenemeyeceğini, değişik bilişsel kategorilerin bilgi üretimine kaynaklık edebileceğini kabul eden görüş.

Ozan MakinaKapat