Epistemolojik Kopma
Epistemolojik Kopma (epistemological break)

Kuramsal üretim sürecinde bilim öncesi kavramsal sistem ve açıklama biçiminden, bilimsel açıklama biçimine geçerken meydana gelen köklü kopuş. Althusser"e göre, bu kopma sırasında sadece yeni kavramlar ortaya çıkmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut kavramlara yüklenilen anlamlar da köklü dönüşüme uğrayarak değişik bir sorunsal oluştururlar (L. Althusser).

TelcisanKapat