Epistemolojik İdealizm
Epistemolojik İdealizm (epistemological idealism)

Bilginin nesnesi ile öznesinin, yani bilinen şey ile insan zihninin, birbirlerinden bağımsız varlıklarının olmadığını savunan görüş.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat