Epidemoloji
Epidemoloji (epidemology)

Doğal felaket ve hastalıkların genel olarak toplumlar üzerinde, özel olarak da belirli etnik veya toplumsal altgruplar üzerindeki etkilerini, hastalıkların ırk, toplum yahut gruplar arasındaki dağılımını inceleyen bilimdalı.

Ozan MakinaKapat