Entel
Entel (pseudo intellectual )

Kendi fildişi kulesinde toplum üzerine tezler ileri süren, halkıyla bütünleşememiş, entellektüel olmaya özenen ancak bunun gerektirdiği nitelikleri taşımayan, erdemden yoksun kişi. Ucuz yargılara prim veren, yüzeysel teori mimarı. Entellektüelliğin gerektirdiği kültürel birikim, zihinsel manipülasyon yapabilme yeteneği veya teorik-felsefi argüman üretebilme gücünden yoksun olduğu halde, bir entellektüel edasıyla konuşma, açıklama veya yorum yapma, fikir üretme şeklinde ifadesini bulan sahte aydın tavrına da entel takılma denir.

Ozan MakinaKapat