Engel Kanunu
Engel Kanunu (Engel’s law)

Tüketicilerin gelir düzeyleri yükseldikçe gıda ile ilgili harcamalarını azaltarak, giyim ve konut harcamalarını sabit tutmaları, buna karşılık kültür ve sağlık harcamalarını artırmaları kuralı. Empirik veriler hem bireyler, hem de toplumların gelir düzeyi yükseldikçe toplam harcamalar içinde beslenme harcamalarının payını azalttıklarına işaret etmektedir.

TelcisanKapat