Enflasyonist Açık
Enflasyonist Açık (inflationary gap)

Tam istihdam düzeyinde bulunan bir ekonomide toplam talebin toplam arzı aşması durumunda ortaya çıkan açık. Böyle bir durumda ekonomide atıl kapasite yoksa talep artışının, arzı artırarak karşılanması mümkün olmadığından bu açık, sonuçta fiyatların yükselmesini teşvik ederek enflasyonist etki yaratacaktır.

Ozan MakinaKapat