Endüstriyel Demokrasi
Endüstriyel Demokrasi (industrial democracy)

İşçilerin yoğun olduğu sanayi bölgeleri ve işyerlerinde, demokrasinin temel ilkelerine uygun olarak idari ve ekonomik kararların, çalışanların da katılımıyla belirlenmesi; demokratik yöntemlerin global siyasal kararların yanısıra yerel, idari kararların alınmasında da kullanılmasını öngören demokrasi anlayışı.

TelcisanKapat