Endojen Değişken
Endojen Değişken (endogenous variable)

içsel değişken. Bir olay, durum ya da sürecin çözümlemesinde kullanılan modelin işleyişinde doğrudan etkili olduğu düşünülen, dışardan veri olarak alınmayan ve sözkonusu model çerçevesinde değeri açıklanabilen değişken.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat