ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI

1. ÇOCUKLARA UYGUN KOSTÜM VE AKSESUARLAR
Kostüm, insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere
bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde kullanılan giysilere
denir. Kostüm gösteri dünyasında giyilen kıyafetlerin genel adıdır. Farklı giysiler ve
aksesuarlar, özellikle de yetişkinlere ait kostümler çocukların her zaman ilgisini çekmiştir.
Çocukların günlük oyunlarında, drama çalışmalarında, evcilik oyunlarında kostüm ve
aksesuarlar oldukça ilgi çekici ve yararlı olmaktadır.
Kostüm hazırlayabilmek için öncelikle tasarlanan kostümün çeşitli kaynaklardan
orijinal yapısı araştırılarak kostüm hakkında bilgi ve doküman toplama aşaması tamamlanır.
Bu aşamadan sonra aslına uygun olarak çizimine geçilir. Çizimlerin tamamlanmasından
sonra hazırlanacak kostüm, kim tarafından kullanılacağı belirlenerek o ölçülere uygun olarak
hazırlanır. Bütün bu hazırlıkları başarı ile tamamlayabilmek için konu ile ilgili araştırma
yapma ve o döneme ait kostümün tasarlanmasında yardımcı olabilecek uzman kişilerden (
stilist, modelist, terzi ) yardım almak gereklidir.
Hazırlanmış olan kostümlere uygun aksesuar hazırlamak da önemli bir ayrıntıdır.
Çünkü bu kostümün doğru tanımlanmasında ve dikkat çekmesinde önemlidir. Ayakkabı,
kemer, değişik türde peruklar, çeşitli başlıklar, eldiven, takılar ve maskeler aksesuar
örneklerinden bazılarıdır. Kostümün tamamlayıcıları ve yardımcılarıdır aksesuarlar. Kostüm
ve aksesuarlar tiyatro dans, opera, bale gibi sanat dallarında önemli bir unsur olduğu gibi
dramatizasyon oyunlarının da önemli araçlarıdır. Kostüm ve aksesuarların çeşitliliği
çocukların heyecanlarının artmasını sağlar Kostümlere uygun aksesuar seçiminde, moda ve
sanat dergilerinden, hikâye kitaplarından, iletişim araçlarından, sergi, defile ve fuarlardan yararlanılabilir.
Kostüm ve Aksesuarlar kullanılarak yapılan dramatik etkinliklerin, çocuğun gelişim
alanlarına sağladığı katkılar vardır. Bunlar;
 Bilişsel gelişim alanına katkıları,
 Dil gelişim alanına katkıları,
 Sosyal gelişime katkıları,
 Duygusal gelişime katkıları,
 Bedensel ve psiko-motor gelişime katkıları olarak sınıflandırılabilir.
Bilişsel Gelişim Alanlarına Katkıları
 Çocuğun yaratıcılığını geliştirir.
 Yeteneklerini fark edip açığa vurmasını sağlar.
 Eleştirel bakış açısı kazandırır.
 Dikkatini belli bir konu üzerinde yoğunlaştırmasına yardımcı olur.
 Zihinsel kapasitesinin gelişmesini destekler.
Dil Gelişim Alanına Katkıları
 İletişim becerilerini geliştirir.
 Düşüncelerini ifade etme becerisini geliştirir.
 Duygu ve düşüncelerini olay sırası bütünlüğü içinde ifade edebilme becerisini geliştirir.
 Toplulukta dinleme ve konuşma becerisini geliştirir.
Sosyal Gelişime Katkıları
 Etkinlik içinde rol alma ve rol oynama becerisi gelişir.
 Grup içinde paylaşma, iletişim kurma, yardımlaşma becerisi kazanır.
 Empati kurma becerisi gelişir.
 Kendine olan güveni ve özsaygısı artar.
 Toplumsal kuralları öğrenir.
Duygusal Gelişime Katkıları
 Farklı duyguları yaşama ve hissetme fırsatı bulur.
 Çaba harcamayı, başladığı işi tamamlamayı ve bundan zevk almayı öğrenir.
 Eğlenip hoş vakit geçirir, neşelenme fırsatı bulur.
 Özgüveni gelişir.
Bedensel ve Psiko-Motor Gelişime Katkıları
 Beden koordinasyonu gelişir.
 Bedenini, yaptığı devinimler ile geliştirir.
 Kostümleri giyip çıkarırken özbakım becerilerini geliştirir.
1.1. Animasyonda Kostümün Tanımı Yeri ve Önemi
Animasyon “canlandırma, canlı, neşe, neşelendirme” demektir. Animasyon
gösterileri, en başta göze hitap eden sanat etkinlikleridir. Bu sebeple izleyicilerin anlatılan
konuyu ve canlandırılan karakteri kolayca hayal edebilmeleri için kostümlerden faydalanılır.
Kostümsüz animasyon sadece anlatım ile sınırlı kalır. Animasyonlarda ve sahne sanatlarında
canlandırmanın ne kadar güçlü ve gerçekçi olması isteniyorsa kostüme ve aksesuarlarına da
o kadar önem verilmelidir. Kostüm aynı zamanda animatörün başarısını artıran en önemli
motivasyon aracıdır.
Çocuklar kostümler ile farklı yaşamları, ülkeleri ve gelenekleri öğrenirler. Meslekleri
tanırlar. Çocukların sosyalleşmesinde ve problemlere çözüm yolu geliştirmelerinde de
kostümler oldukça yararlıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara uygun kostüm ve
aksesuarların bulundurulması da son derece önemlidir. Bu nedenle kostüm ve aksesuarlara
uygun bir dolabın ya da köşenin hazırlanması gereklidir. Sadece animatörlerin değil, okul
öncesi alanında çalışan eğitimcilerin ve çocuklarında pek çok etkinlikte kullanacakları
kostümler hazırlanabilir.
Resim 1.1: Kostümsüz animasyon sadece anlatım ile sınırlı kalır
1.2. Kostüm Çeşitleri
Yeryüzünde yaşayan insanların değişik ırklara, milletlere, kültürlere, dini inançlara,
örf ve adetlere sahip olduğu bilinen bir gerçektir.Bu sebeple her toplum kendi kültürüne
uygun bir giyim tarzı benimsemiştir. Bu tercih edilen giyim tarzı yaşanılan coğrafyanın
iklimi ile de doğrudan ilgilidir. Kostüm çeşitleri, yeryüzünün tarihi ve kültürel farklılıkları
kadar çok sayıdadır. Kostümleri ana başlıklar ile;
 Palyaço kostümleri,
 Çeşitli ülkelerin kostüm örnekleri,
 Güncel kostümler,
 Tarihi kahramanların kostümleri,
 Masal ve çizgi Film kahramanlarının kostümleri olarak sınıflandırabiliriz.
1.2.1. Palyaço Kostümleri
Palyaço kostümleri, animasyon gösterilerinde kullanılan ve çocukların çok ilgisini
çeken kostümlerdendir. Bu kostümler genelde abartılı olarak hazırlanır. Renk ve desenleri
abartılı seçilerek makyajı değişik nitelikte yapılır. Çocuk için eğlenceli ve komik nitelikte
olmalıdır. Küçük yaş grubu çocukların bazen korkup çekindiği palyaço kostümleri, ileri
yaşlarda partilerde ve eğlencelerde en çok görmek istedikleri kostüm türü haline dönüşür. Bu
kostümlerin çocuklara sevdirilmesinde animatörlerin etkisi de yadsınamaz.
Resim 1.2: Palyaço kostümü Resim 1.3: Palyaço kostümü
Resim 1.4: Palyaço kostümü
1.2.2. Çeşitli Ülkelerin Kostümleri
Her ülkenin kendi kültürel özelliğine uygun olarak kullandığı giysileri vardır.Bu
kostümlerin pek çoğu günümüzde kullanılıyor olmasa da ülkelerin ve toplumların simgesi
olduğu için o ülkenin tanıtımında önemli bir ayrıntı olmasından dolayı animasyon
gösterilerinde kullanılır.
Resim 1.5: Kızılderili kostümü Resim 1.6: Katibim oyunu kostümü
Kızıl derili kostümleri, Eskimo kostümleri, Japon kostümleri, Arap kostümleri, Hintli
kostümleri farklı nitelikleri olan kostümlerdendir. Kostümler çocuklara o ülkenin
niteliklerini anlatmada da oldukça etkindir. Örneğin kızıl derililer, görünüşleri, yaşam
tarzları, çadırları, giysileri, araç gereç ve takıları, müzikleri ile çocukların ilgisini çeken bir toplumdur.
Resim 1.7: Hintli çocuk kostümü
1.2.3. Güncel Kostümler
Güncel kostümler animasyonda canlandırılacak karakterin özelliğine göre hazırlanır.
Çocuklara anlatılacak konuya göre bu kostümlerin özellikleri belirlenir. Bu kostümleri
hazırlamak için bazen eldeki mevcut giysilerin aksesuarlar ile desteklenmesi yeterli olabilir.
Doktor, hemşire, pilot, asker, polis kostümleri, kelebek, ağaç ve çiçek kostümleri veya cansız
nesnelerin kostümlerini bu kategoriye alabiliriz.
Resim 1.8: Kelebek kostümü Resim 1.9: Çiçek kostümü
Güncel kostümlerin hazırlanmasında çocukların katılımları da sağlanabilir. Çocukların
hazırladıkları kostümleri daha sonra sergileyecekleri etkinlikte giymeleri onları daha çok
motive edecektir. Ayrıca çocukların bu hazırlıklarda yer alması onların yaratıcılıklarını ve
hayal güçlerini de olumlu yönde etkileyecektir.
Resim 1.10: Hayalet ve korsan kız kostümü Resim 1.11: Aslan çocuk kostümü
1.2.4. Tarihi Kahramanların Kostümleri
Tarihte önemli işler yapmış olan komutan, devlet adamı, kralların kostümleri
yaşadıkları dönemlerde giymiş oldukları giysilerdir. Bu giysilerden bazıları giysiyi giyen
kişiler ile özdeşleşmiştir. Örneğin Atatürk’ün askeri giysileri, Osmanlı padişahlarının
giysileri, Sezar’ın altın yapraklar ile süslü tacı ve elbisesi, Napolyon’un şapkası gibi.
Resim 1.12: Atatürk’ün askeri üniforması
Resim 1.13: Osmanlı Padişahları Resim 114: Padişah tacı
1.2.5. Masal ve Çizgi Film Kahramanlarının Kostümleri
Masal kahramanları, üzerlerindeki kostümler ile çocuklar için hem daha sevimli hem
de daha cazip hale dönüştürülür. Masal kitaplarındaki bazı kahramanlar animasyon ile
canlandırılır. Animasyonlar çocukların aynı zamanda hayal dünyalarına da hitap eder. Noel
Baba, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Pinokyo, Keloğlan, Batman, Süperman çocuklar
tarafından daha çok kabul gören masal ve çizgi film kahramanlarıdır. Bu kahramanların
giysileri çocuklara sevimli ve cazip görünür. Pek çok çocuk bu kostümlere imrenerek bakar
ve sahip olmak ister. Bunda bu kahramanın temsil ettiği rolün de büyük etkisi vardır.
Resim 1.15 Resim 1.16
Çocuklar masal ve çizgi film kahramanları ile bazen kendilerini özdeşleştirir ve bu
rolün etkinde kalırlar. Batman ya da Süperman gibi uçmaya çalışır, Spiderman gibi
tırmanmaya çalışır. Bu konuda eğitimciler, çocuğun yaratıcılığını ve sosyalleşmesini
zedelemeden ama kendine ve diğer arkadaşlarına da zarar vermeden rolünü yaşamasına
imkan vermelidir. Çocuk ilerleyen dönemlerinde bu kahramanların aslında gerçek hayatta
var olmadıklarını anlayacak ve gerçek yaşantısıyla örtüştürecektir.
Resim 1.17 Resim 1.18 Resim 1.19

2. ÇOCUK AKTİVİTELERİNE UYGUN KOSTÜM VE AKSESUAR PLANLAMA
2.1. Uygulanacak Etkinliğe Yönelik Kostüm ve Aksesuar Planlama
Hazırlanacak etkinliğe uygun kostüm ve aksesuar planlama, araştırma gerektiren bir
uğraştır. Bu süreçte öncelikle yapılması gerekli olan, konu ile ilgili kaynak kitapların
araştırılması ve iletişim araçlarından yararlanılmasıdır.
Kostümü planlamaya başlamadan önce hangi etkinlikte kullanılacağı belirlenmelidir.
Canlandırılacak karakterin özelliklerine uygun olarak araştırma yapılmalı ve gerekli bilgiler
toparlanmalıdır. Hazırlanan kostümün, o karakteri doğru şekilde yansıtması önemlidir.
Örneğin bir hayvan kostümü ise o hayvanın temel niteliklerini, bir palyaço ise palyaçonun
özelliklerini yansıtacak ayrıntıların düşünülmesi gereklidir. Palyaçonun kırmızı burnu ve
papyonu, kurbağanın patlak gözleri, aslanın yelesi, filin hortumu unutulmaması gerekli özellikleridir.
2.2. Modelini Tespit Etme
Kostüm hazırlamak için canlandırılacak karakterin özelliklerine uygun kostümün
belirlenmesi gerekir. Yazılı ve görsel kaynaklardan yapılacak araştırmalar ile kostümün
modeli tespit edilir. Model konusunda karara varıldıktan sonra kostümün çizim ve dikim
aşamasına geçilir. Bu konuda alanında uzman kişilerden yararlanılabilir.
Resim 2.1: Canlandırılacak karakterin özelliklerine uygun kostümün belirlenmelidir
Etkinlikte hangi kostümün kullanılacağı belirlendikten sonra modelin çizimi
konusunda stilistlerden, kalıplanması konusunda modelistlerden ve dikimi konusunda
terzilerden yardım alınabilir. Ancak hazırlanan kostümün aslına uygunluğu da önemli bir
durumdur. Bu tespit aşamasında görsel kaynaklardan ve fotoğraflardan yararlanılmalıdır.
Resim 22: Etkinlikte hangi kostümün kullanılacağı önceden belirlenmelidir
2.3. Kostüm Elde Etme
Animasyon gösterilerinde ihtiyaç duyulan kostümler satın alınabileceği gibi
kiralanması ya da dikmek-diktirmek suretiyle kostüm temin edilebilir. Burada önemli olan
amaca uygun kostümün seçilmesi ve hazırlanmasıdır. Seçilen kostüme uygun aksesuarların
tespit edilebilmesi de önemli bir ayrıntıdır. Kostümü yalın halden kurtarabilmek için
kostümün özelliğine uygun aksesuarlar ile süslenmesi gerekir.
Resim 2.3: Kostüm amaca uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır
2.4. Kostüme Uygun Makyaj Yapma
Kostümlerde kullanılan aksesuarlar nasıl kostümün ayrılmaz bir parçası ise makyaj da
kostümün tamamlayan ve yardımcı bir öğesidir. Yapılacak makyajın kostümün özelliklerine
uygun olması önemlidir. Örneğin bir palyaço kostümüne uygun palyaço makyajı
yapılmalıdır. Makyajın renk seçiminin de kostümün özelliklerine uygun olması gerekir.
Resim 2.4: Yapılacak makyaj kostümün özelliklerine uygun olmalıdır

3. ÇOCUK AKTİVİTELERİNE UYGUN KOSTÜM VE AKSESUAR HAZIRLAMA
3.1. Kostüm ve Aksesuar Hazırlama
Kostüm ve aksesuarları hazırlamada kullanabileceğimiz pek çok malzeme vardır. Bu
malzemeler; renkli ve canlı kumaşlar ( kadife ve polar), doğadan temin edilebilecek
malzemeler ( ağaç dalları, yapraklar, ), karton ve kâğıtlar olabilir. Kostüm ve aksesuarların
hazırlanması aşamasında çocuklardan da yardım alabileceğimiz noktalar olabilir ancak
uzmanlık gerektiren konularda uzman kişilerden yardım almalıyız. Örneğin çizim ve dikim
konularında stilistlerden ve terzilerden yardım almalıyız.
Resim 3.1: Yeni yıl kostümü
Kullanılacak kostüm özel bir müsamere için hazırlanıyorsa daha çok özen gerektirir.
Örneğin yılbaşında kullanılacak bir kostüm o günün canlılığını da yansıtmalıdır. Yine bu gün
için hazırlanacak kostümlerde renk seçimi de dikkat edilmesi gerekli ayrıntılardan biridir.
Yeşil, kırmızı ve beyaz yılbaşına yakışan renklerdir.
3.2. Hazır Kostümlerden Seçme
Animasyonlarda canlandırılacak olan karakterler çok özel ve tarihi karakterler değil
ise hazır kostüm bulmak mümkündür. Canlandırılacak olan karakterler, meslekler ise
bununla ilgili kostümleri edinmek ya da oluşturmak daha kolaydır. Bazen küçük bir aksesuar
ile de kostüm amacına uygun bir hale dönüştürülebilir. Özellik gerektiren karakterlerin
kıyafetleri için ise uzman kişilerden yardım alınabilir. Tiyatro kostüm arşivleri de bilgi alma
konusunda yaralanılabilecek yerlerdendir.
Resim 3.2: Kurbağa kostümü Resim 3.3: Köpek kostümü Resim 3.4: Ayı çocuk kostümü
3.3. Kostüm Özelliğine Uygun Süsleme
Animasyonlarda kullanılmak üzere satın alınan, dikilen veya diktirilen kostümler
sadece kostüm olarak elde edilmiş olur. Elde edilen kostüm canlandıracağı karaktere uygun
olarak süslenmesi gereklidir. Hazırlanmış kostümlere uygun aksesuarlar seçilerek kostüm
amacına uygun hale dönüştürülebilir.
Resim 3.5: Prenses kostümü
3.4. Kostüme Uygun Aksesuar Seçme ve Hazırlama
Kostüme uygun aksesuarlar kostümün özelliğine göre farklılık gösterir. Bazen bir
gözlük, peruk bazen de farklı özellikteki başlıklar kostümün tamamlayıcısı olabilir.
Eldivenler, takılar, maskeler, kemerler, papyon ve kravatlar da kostümü tamamlayan aksesuarlardandır.
Resim 3.6: Burun ve gözlük Resim 3.7: Maske Resim 3.8: Göz Maskesi aksesuarı
Okul öncesi eğitim kurumlarında birçok çalışmada başlık ve şapkalar kullanılabilir.
Çocuklar bu aksesuarları drama çalışmalarında, oyun ve müzik etkinliklerinde de
kullanabilirler. Aksesuar olarak kullanılacak malzemenin sağlık açısından bir sakıncasının
olmaması ve işlevsel olması önemlidir. Kumaşlar, deri parçaları, ipler, tüyler ve pek çok
artık malzeme aksesuar hazırlamada kullanılabilecek materyallerdendir.
Resim 3.9: Yeni yıl şapkası Resim 3.10: Maske Resim 3.11: Yeni yıl hayvan kostümü
Resim 3.12: Burun Resim 3.13: Bıyık
3.5. Kostüm ve Aksesuarlı Animasyon Örnekleri Uygulama
Eğitim amacıyla anlatılacak konuların, kostümlü animasyon uygulaması olarak
sunulması mümkündür. Örneği okul öncesi eğitiminde öğrencilere sütün nasıl elde
edildiğini, içilmesini ve faydalarını anlatmak amacıyla bir animasyon gösterisi
düzenleyebiliriz. Bu animasyona da süt adını verebiliriz. Bu animasyonu gerçekleştirebilmek
için iki aşamalı bir çalışma yapmamız gerekir. Bunlar;
 Animasyona uygun malzeme seçimi
 Kostümlü animasyon uygulaması
3.5.1. Animasyona Uygun Malzeme Seçimi
Animasyonun istenilen sonuca ulaşabilmesi ve başarılı olabilmesi için mutlaka
planlamaya uygun olarak malzemelerinin seçilmesi gereklidir. Planlama, sunacağımız
animasyonun gereken malzeme, araç-gereç ve animatörlerinin önceden belirlenmelidir.
Animasyonun Adı: Süt nasıl elde edilir?
Animatör Sayısı: 5 Animatör ( 1 inek, 1 süt sağıcı, 1 aile ).
Kostümler: İnek kostümü, köylü kadın kostümü, şehirde yaşayan anne-baba ve çocuk için kostüm.
Diğer gerekli Malzemeler: Yapay ağaçlar, otlar, süt kovası, yemek masası, tabak,
bardak, kaşık, süt şişesi.
Resim 3.14: İnek kostümü
3.5.2. Kostümlü Aksesuar Uygulaması
Süt ve sütün faydalarını anlatan bu animasyonu gerçekleştirmek için uygun
malzemeler seçilmelidir. Bu animasyonu canlandırmak için, yeşil otların ve ağaçların
bulunduğu bir sahne düzenlenir. Sahneye inek kostümü giymiş bir animatör çıkar. Otları
yemeye başlar. Karnının duyduğu anlatılır. Sahneye süt sağmak için bir başka animatör
çıkar. İnekten sütleri sağmaya başlar. Sağdığı sütleri şişelere doldurarak satar. Sütler şişeler
halinde yemek masasına gelir. Masada oturan anne, baba ve çocuk sütü bardaklara
doldurarak içerler. Çocukların büyüdükleri ve güçlendikleri gösterilir.
3.6. Örnek Kostüm Hazırlama
Gerekli Malzemeler
140 cm enden peluş, 150 cm enden kadife, 5 mm eninde saten kurdela, 4 cm enden
verev band, 1.5 cm eninde lastik, 60 cm uzunluğunda gizli fermuar, elyaf, örgü başlığı.
Kumaş önerisi: Peluş ve kadife
Yapılışı:
Yan dikişleri kapatın. İnce lastikten bacaklar için 2*33 cm, kollar için 2*25 cm
kesin.Lastikleri kol, ağız ve paça kenarlarına dikin. Bacak arasını kapatın.Arka orta dikişi
yukarıdan itibaren yaklaşık 15 cm kapatın, omuzları birleştirin.Verev bandı katlayın boyun
oyuğuna 7 mm eninde makine çekin. Fermuarı takın, ön ve arka orta dikişleri kapatın. Baskı
ve kol ağız kenarlarını içe katlayın, lastikli kenar için makine çekin 1,5 cm enden lastik geçirin.
Şapka: Kulakları çevirerek dikin ve takın.
Göbek: Kurdeleyi 6 eşit parçaya bölün ve işaretlere göre teyelleyin. Üst parçayı en
çizgilerinin arasıda büzün.Üst ve alt parçaları çevirerek dikin açıklığı kapatın. İçine elyafı doldurun.
Kalıpların Kumaşa Yerleşimi
Peluş: 1 numara ön parça, 2 numara arka parça, 3 numara kol, 6 numara kulak
Kadife: 4 üst göbek ve 5 numara alt göbek
Kumaş kenarı
Kutup Ayısına ait kalıplar
1 numara ön parça, 2 numara arka parça, 3 numara kol, 6 numara kulak, 4 numara üst
göbek, 5 numara alt göbek

4. ANİMASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN ARŞİV OLUŞTURMA
4.1. Karaktere ve Kostüme Uygun Aksesuar Hazırlamak İçin
Kullanılacak Araç Gereç ve Malzemeler
Kostüm tasarımında ürünün başarısının tek ölçütü tasarlanan ürünün fonksiyonel
olması ve düşünüldüğü gibi algılanmasıdır. Çocukların oyunlarında kostüm kullanımı önemli
bir yer tutar. Oyunun özelliğine ve karakterine göre farklılık gösteren özel hazırlanmış
kostümler olduğu gibi, bazen günlük giysiler de oyunda karakteri yansıtmak için
kullanılabilir. Kostüm yapımında kumaş türlerinden, süsleme malzemelerinden, dikiş
malzemelerinden, kâğıtlardan, artık malzemelerden yaralanılır.
Kostüm ve aksesuarların yapımında kullanılacak araç gereç ve malzemelerde dikkat
edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar;
 Çocukları sağlığına zarar vermeyecek materyallerden üretilmelidir.
 Bedeni sıkmamalı ve rahatsız etmemelidir.
 Çok bol hazırlanıp çocuğun hareketini engellememelidir.
4.2. Animasyon Organizasyonunda Yapılan Çeşitli Etkinliklerde
Kullanılacak Araç Gereç ve Malzemeler
Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik animasyonlarda canlı renkler içeren
maskeler, kuklalar, yüz boyama ve kullanılmış süs eşyalarından oluşan aksesuarlar
kullanılabilir. Bu tür araç gereçler gösterileri daha çekici hale getirebilir. Ancak bu
malzemelerde abartıdan kaçınılmalıdır. Ayrıca klasik müzikler, film müzikleri, çeşitli ritm
aletleri efektler de yararlı araç gereçlerdir.
Animasyon etkinliklerinde kullanılacak kostüm, kukla, başlık ve maskelerde
korkutucu figürler kullanılmamalı, çocukların hoşlanacağı sevimli ve ilgi çekici özellikleri
içeren figürler tercih edilmelidir.
Resim 4.1: Çocuklara yönelik animasyonlarda canlı renkler içeren maskeler kullanılmalıdır
4.3. Spor Etkinlikleri
Spor, insanın beden ve ruhsal yapısının koordineli bir şekilde eğitilmesidir. Sporu hem
yapanlar hem de izleyenler bu gelişime eğitime katılırlar. Pek çok spor türü de aynı zamanda
animasyon gösterisidir. Basketbol maçlarının devre aralarında pon pon kızların müzik
eşliğinde dans gösterisi sunması bir animasyon örneğidir.
Resim 4.2: Pek çok spor türü de aynı zamanda animasyon gösterisidir
4.4. Danslı Müzik Etkinlikleri
Danslı müzik etkinlikleri özel organizasyonların önemli ve ilgi çeken
etkinliklerindendir. Uygulamaların canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilmesi etkinliğin ilgi
çekiciliğini daha da artırır. Dans konusunda eğitimli, yeterli ve çocuk psikolojisinden
anlayan kişilerin çocukları bu konuda yetiştirmesi daha uygundur. Çocuklar bu çalışmalar
esnasında hem keyif alabilmeli hem de sorumluluk duyguları geliştirilmelidir.
Resim 4.3: Danslı müzik etkinlikleri özel organizasyonların önemli ve ilgi çeken etkinliklerindendir
4.5. Çekiliş
Eğlencede ve organizasyonlarda zaman zaman çekilişler düzenlenir. Bu çekilişlerin
amacı bazen eğlence bazen de yardımlaşmadır. Etkinliklerin içindeki eğlenceli bölümlerden
biridir çekilişler. Çekilişler, bilet şeklinde hazırlanmış üzerinde numaralar taşıyan biletlerin
etkinliğe katılanlara belli bir ücret karşılığında satılmasıyla düzenlenir . Çekiliş öncesinde
hediye olarak verilecek eşyalar çekilişe katılanlara tanıtılır. Daha önceden numaralanmış
biletler katılmak isteyenlere belli bir ücret karşılığında satılır. Daha sonra sırayla numaralar
çekilir ve kazananlara hediyeleri verilir. Bazen çekilişin heyecanını artırmak için birkaç tane
de büyük hediye konulabilir. Çekiliş yapılırken katılanları heyecanlandırmak için hem de
çekilişi ilgi çekici hale getirmek için, çeşitli şovlar ve animasyonlar yapılır
Düzenlenen çekilişlerin amaca uygunluğu, eğlendirici olması ve düzenlenen etkinliğe
katkı sağlayıcı olması, belli bir kural içinde düzenlenmesi, çekilişe başlamadan evvel
katılanların bilgilendirilmesi önemli özelliklerindendir.
Resim 4.4: Çekilişlerin amacı bazen eğlence bazen de yardımlaşmadır
4.6. Yarışma
Yarışma; spor, bilgi, yetenek ve buna benzer konularda üstünlüğünü göstermek
amacıyla, insanların birbirleriyle mücadele etme şeklidir. Yarışma kişinin bir kısım
güdülerinin doyurulmasını sağlayan bir etkinlik türüdür. Eğitimde de zaman zaman
yarışmalardan yararlanılır. Bilgi ve becerilerin kontrol edilmesinde yarışmalardan
yararlanılabilir. Yarışmalar bazen öğrenciler için motive edici de olabilir. Yarışmalar
bireysel olabileceği gibi grup halinde de olabilir. Yarışmaların kendine özgü kuralları vardır.
Bu kurallar yarışacak olan çocuklara ya da bireylere önceden açıklanmalı, kurallar açık ve
net olmalıdır.
Çocuklara düzenlenen yarışmalarda amaç, onlara olumlu davranış ve bilgi
kazandırmak olmalıdır. Bazı çocuklar pasifize edilip bazıları ön plana çıkarılmamalıdır.
Yarışmalar çocuklar için teşvik edici ve özendirici olmalıdır. Yarılma sonunda kazanan
yarışmacılar mutlaka ödüllendirilmelidir ancak ödüller yarışmanın niteliği doğrultusunda
olmalı amacını aşmamalıdır.
Resim 4.5: Yarışmalar çocuklar için teşvik edici ve özendirici olmalıdır
4.7. Oyunlar
Oyun; çocuğun tüm gelişim alanlarına yardımcı olan, toplum kurallarına saygılı
olmayı öğreten, aynı zamanda hoş vakit geçirten bir eğitim sürecidir. Oyunu amacı çocuğu
fiziksel, sosyal, psiko-motor, zihinsel, dil, duygusal gelişimini sağlayarak onları yaratıcı,
araştırıcı, kendileri ve çevreleriyle barışık birer birey olarak topluma kazandırmaktır.
Resim 4.6: Her oyunun kendine özgü kuralları vardır
Oyun yoluyla çocuk duygu ve düşüncelerini yansıtır, enerjisini boşaltarak rahatlar.
İnsan ilişkileri ile ilgili olumlu deneyimler kazanır. Her oyunun kendine özgü kuralları
vardır. Oyuna başlamadan evvel bu kurallar oyuna katılacak olan çocuklara anlatılır. Oyun
bu özelliği ile oyunculara gerçek hayatta da kurallara uyma ve yaptığı işleri kurallar
çerçevesinde başarma alışkanlığı kazandırır. Oyuna çocuk kendi arzusu ile katılmalı ve
oynadığı oyundan zevk almalıdır.
4.8. Çeşitli Sahne Etkinlikleri
Sahne, animasyonda önemli bir yere sahiptir. Çünkü animasyon gösterilerinde
etkinliklerin hemen hepsi sahne üzerinde gerçekleşir. Söz konusu sahne etkinlikleri dans
gösterileri, skeçler grup aktiviteleri yarışmalar, oyunlar çocuklarla yapılan gösterilerdir.
Sahne, seyircilerin dikkatlerini yapılan aktiviteye çektiği gibi oyuncuları da yaptıkları işe
motive ederken yükseltisi ve yapısıyla insanların görme ve işitme duyularına hitap eder.
Bundan dolayı ışık sistemi, görüş açısı ve akustik gibi seyirciyi oyuna bağlayan etmenler en
ince ayrıntısına kadar düzenlenmelidir. Bu koşullarda düzenlenen bir sahnede sergilenen
oyun seyircilerin beğenisini kazanacaktır. Animasyonda eğlence faaliyetlerinin sergilenmesi
için uygun bir zemine ihtiyaç vardır. Bu zeminlerden biri de teknik özelliklere uygun
hazırlanmış bir sahnedir. Sahne düzenli yapısıyla ortaya konan etkinliğin önemini arz eder.
Yapılan işin eğlendirici olduğu kadar ciddi ve önemli olduğu ortaya çıkar.
Çeşitli sahne etkinliklerini dans gösterileri, illüzyon gösterileri, kukla gösterileri,
pandomim gösterileri, yarışmalar, skeçler ve talkshowlar olarak sıralayabiliriz.
4.9. Basit İllüzyon Uygulamaları
İllüzyon, göz yanılmalarına dayanan bir gösteri türüdür. İllüzyon, uzun eğitim süreci
içinde öğrenilebilen bir sahne oyunudur. İllüzyonist, bu oyunları icra eden kişidir.
Sihirbazlık eğitimi, sahne bilgisi, illüzyon repertuarı bilgisi, değişik mekan teknikleri, oyun
uygulama teknikleri, beden kullanımı ve beden dili, seyirci psikolojisi, ışık bilgisi, makyaj
bilgisi, kostüm bilgisi, araç yapımı bilgisi, sihirbazlık tarihi bilgisi gibi pek çok konuyu kapsar.
Resim 4.7: İllüzyon sadece göz yanılmalarına dayanan bir oyun türüdür
İllüzyon gösterileri oldukça geniş kapsamlı bir animasyondur. Bu gösteriler genellikle
büyük salonlarda, sirklerde, panayırlarda, fuarlarda ve eğlence yerlerinde yapılır. İllüzyon
oyunları seyircinin oldukça ilgisini çeken bir animasyon türüdür. Bu gösteriler seyirci için
her an sürprizlerle doludur. Seyircinin ilgi ve dikkatini uzun süre en üst düzeyde tutar.
Resim 4.8: İllüzyon oyunları seyircinin oldukça ilgisini çeken bir animasyon türüdür
Çocuklar için düzenlenen sihirbazlık gösterileri keyif verici olduğu kadar da zordur.
Çünkü çocuklar dinleme ve seyretme konusunda büyükler kadar sabırlı değildirler. Çocuklar
için illüzyon gösterisi yaparken konuşma dili sade tutulmalıdır. Okul öncesi dönem
çocuklarında soyut düşünce henüz gelişmediğinden seçilen gösteriler çocukların dönem
özelliklerine uygun olmalıdır. Gösteri süresince çocukların oyunlara dahil edilmesi ilgi ve
dikkat sürelerini uzatacaktır.
4.10. Çocuklara Yönelik Animasyon Etkinlikleri
Gerek tatil köylerinde gerekse restoran mağaza, çocuk kulüpleri gibi mekanlarda rutin
olarak ya da sadece özel günlerde uygulamak üzere animasyon etkinliklerinden
yararlanılabilir. Bu etkinlikler ;
 Kukla gösterileri,
 Resim çalışmaları,
 Hamur,
 Kum oyunları,
 Danslar,
 Drama,
 Legolar,
 Çocuklara yönelik sanat etkinlikleri,
 Yüz boyama,
 Müzikli danslar,
 Komedi sihirbazlığı gibi etkinliklerdir.
Animasyonlar ister çocuklar tarafından hazırlansın, isterse çocuk seyirci olarak
katılsın, bu etkinliklerin çocukları ruhsal olarak tatmin edici ve eğlendirici olması gerekir.
Animasyon etkinlikleri, çocuğu zorlayacak veya ruhsal anlamda zarar verecek nitelikte olmamalıdır.
Resim 4.9: Animasyonların çocukları ruhsal olarak tatmin edici ve eğlendirici olması gerekir

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat