Emekli Sandığı

Emekli Sandığı (retirement fund)

Memur ve hizmetli statüsüne sahip devlet personelinin sakatlık, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarını karşılayan, bu konularla ilgili yasalarda öngörülen tüm işlemleri yürüten, tüzel kişiliğe sahip sosyal güvenlik kurumu.

Ozan MakinaKapat