Eleştirel Sosyoloji
Eleştirel Sosyoloji (critical sociology)

Frankfurt okulundan esinlenerek kapitalist sisteme eleştirel yaklaşan ve işlevselci ve diğer modernist sosyoloji teorilerinin kapitalist sistemin kurumlarına meşruluk kazandırdığını öne süren sosyoloji ekolü.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat