Ekonomizm
Ekonomizm (economism)

1. Olay, olgu ve süreçlerin karmaşık bir ilişkiler ağı çercevesindeki karşılıklı etkileşimlerini sadece ekonomik görünümlerine veya iktisadi temellerine indirgeyerek çözümlemeye çalışan yaklaşım. 2. Üstyapının bir gölge fenomen olarak kavranması; değişen altyapının kendine uygun üstyapı kurumlarını otomatik biçimde ve zorunlu olarak üreteceği inancı.

TelcisanKapat