Ekonomik ve Sosyal Oluşum
Ekonomik ve Sosyal Oluşum (economic and social formation)

Marksist terminolojide sosyal gelişimin bir aşamasına karşılık gelen ve soyut düzeyde, bir üretim tarzı ile o üretim tarzına ait üstyapının karmaşık bileşiminden oluşan özgül yapıyı; somut düzeyde ise, belirli bir toplumda biri egemen, diğerleri ona tabi birden çok üretim tarzının ve onların üstyapılarının oluşturduğu karmaşık bileşimi ifade eden kavram.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat