Ekonomik Mücadele
Ekonomik Mücadele (economic struggle)

Marksist iktisat teorisinde sınıf mücadelesinin özel bir biçimi olarak, işçilerin emeklerini patronlara daha avantajlı şartlar altında satmalarına, ekonomik durumlarında bir iyileştirmeye ve sömürünün sınırlandırılmasına yönelik olarak verdikleri mücadele.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat