Ekonomik Kategoriler
Ekonomik Kategoriler (economic categories)

1. Emek, üretim, tüketim, mübadele, dağıtım, bölüşüm gibi temel iktisadi ilişkilerin kuramsal ifadesi olan genel soyut kavramlar. 2. Belirli eylemler ve ekonomik ilişkilerin ortak özelliklerini ifade eden mantıksal soyutlamalar.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat