Ekonomik Büyüme
Ekonomik Büyüme (economic growth)

Bir ekonominin üretim kapasitesinin ve o ekonomide yaratılan milli gelirin artması. Ekonomideki belli başlı değişkenlerin, esas olarak da sınai değişkenlerin nisbeten düzenli bir oranda ve süreklilikte artış götermesi. Milli gelirdeki bir önceki döneme göre artış oranına nominal büyüme oranı; fiyat artışlarından arındırılmış büyüme oranına da reel büyüme oranı denir. Reel büyüme oranı ekonomik performans karşılaştırmalarında en sık kullanılan göstergelerden biridir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat