Ekonomik Analiz
Ekonomik Analiz (economic analysis)

iktisadi çözümleme. Ekonomik olayları oluşturan unsurlar veya ekonomik faaliyetleri yönlendiren faktörler ile bunları etkileyen nedenler ve sözkonusu faktörler arasındaki karşılıklı ilişkilerin belirlenmesi, sistemleştirilmesi ve belirli sonuçlara ulaşılması amacıyla yapılan çözümleme.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat