Ekonomi Bilimi
Ekonomi Bilimi (economics)

1. iktisat. Sınırsız olduğu varsayılan insan ihtiyaçlarıyla sınırlı doğal ve beşeri kaynaklar arasında denge kurmaya çalışan disiplin. 2. Üretim-bölüşüm-tüketim süreçlerini ve bu süreçlerin karşılıklı ilişkileriyle, iktisadi faaliyetlerin toplumsal faaliyetler bütünü içindeki yerini irdeleyen sosyal bilim dalı.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat