Ekonometri
Ekonometri (econometrics)

1. İktisadın, istatistiksel ve matematiksel veriler ve yöntemler kullanarak iktisadi ilişkileri açıklamaya çalışan alt disiplini. 2. İktisat teorilerini matematiksel ilişkiler şeklinde formüle ederek, istatistiksel yöntemler kullanmak suretiyle sözkonusu teorilerin geçerliliğini irdeleyen iktisat dalı.

Ozan MakinaKapat