Eklemlenme
Eklemlenme (articulation)

1. artikülasyon. İki değişik yapının karşılıklı ilişkisi sonucunda yeni bir bütünlük oluşması süreci; etkileşime giren yapılardan daha zayıf olanının güçlü olanın bir parçası haline gelmesi. 2. Birden fazla üretim tarzının içinde yer aldıkları ve kendilerini yeniden üretmek için birbirleriyle savaşım halinde oldukları karşılıklı etkileşim süreci.

Ozan MakinaKapat