Eklektisizm
Eklektisizm (eclecticism)

seçmecilik. Değişik düşünce ekol, sistem veya düşünürlerin en iyi ya da en doğru olduğu varsayılan düşüncelerinin, ait oldukları bütünlükten soyutlanarak biraraya getirilmesi.

Ozan MakinaKapat