Ehli Sünnet
Ehli Sünnet (orthodox İslam/Ahl-i Sunnah)

İslami terminolojide, Hz. Muhammed"in sünnetini takip eden ve Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik ve Malikilik"ten oluşan dört büyük mezhebin ortak adı.

Ozan MakinaKapat