Egemenlik
Egemenlik (sovereignty)

1. hakimiyet. Söz geçirebilme, istediğini yaptırabilme gücü. 2. Ulusal veya uluslararası düzeyde siyasal karar alma ve bu kararları uygulama yetkisinin, herhangi bir birey, grup veya kuruma değil, sadece devlete ait olması.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat