Egemen Kültür
Egemen Kültür (dominant culture)

Bir toplumda, iktisadi ve siyasi gücün de desteğiyle dilini, davranış biçimlerini ve değerlerini diğer altkültürlere kabul ettirebilecek düzeyde güç kazanmış olan baskın kültür.

TelcisanKapat