Egemen
Egemen (dominant)

baskın. Bir toplumda geniş kitleler tarafından geçerliliği sorgulanmayan, büyük oranda kabul gören veya kendini kabul ettiren.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat