Düzen
Düzen (order)

Doğada, insan davranışlarında veya nesneler arasında bütünü yahut birlikteliği oluşturan unsurların tanımlanmasına imkân sağlayacak şekilde bir kurala bağlı olarak tanımlanabilen uyumluluk.

TelcisanKapat