Düopson
Düopson (duopsony)

Bir mal veya hizmet talebinin sadece iki alıcı tarafından belirlendiği piyasa. Tam rekabetten sapma örneklerinden biri olan düopson piyasasında çok sayıda satıcı karşısında yalnız iki alıcı mevcut olup, fiyat bunlar tarafından belirlenir. Düopol piyasasında satıcının konumu ile düopson piyasasında alıcının konumu benzer olup, birincisinde çok sayıda alıcıya karşılık iki satıcı; ikincisinde ise çok sayıda satıcıya karşılık iki alıcının bulunması sözkonusudur.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat