Dünya Görüşü
Dünya Görüşü (world view)

Bir kişi, grup veya toplumun varoluşun niteliğine ve hayatın anlamına ilişkin sorulara verdiği bilinçli veya bilinçsiz cevapların tümü.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat