Dünya Bankası
Dünya Bankası (World Bank)

1944"te Bretton Woods konferansları sırasında IMF ile birlikte kurulmasına karar verilerek 1946"da faaliyete geçen, amacı üye ülkelerin imar ve kalkınmaları için sermaye yatırımlarını yönlendirmek ve özendirmek olan; üye ülkelerin oy hakkı ile sermayesine katkı oranlarının, dünya ticaretindeki paylarıyla belirlendiği uluslararası finans kuruluşu. Resmi adı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) olan, ancak daha yaygın şekilde Dünya Bankası olarak anılan sözkonusu banka, kuruluşunu izleyen yıllarda daha çok Batı Avrupa"nın imar sorunlarıyla ilgilenmiş, daha sonraları azgelişmiş ülkeleri de ilgi alanına dahil etmiştir. 1980"li yıllarda dış ödeme sorunlarının çözümü için azgelişmiş ülkelere kendi önereceği iktisadi program paketini uygulamaları karşılığında parasal yardımlarda bulunan Dünya Bankası, özel sektörün geliştirilmesi ve yabancı sermayenin özendirilmesi politikası çerçevesinde ekonomik, teknik, mali, finansal ve siyasal açıdan titizlikle incelettiği azgelişmiş ülke yatırım projelerine düşük faizli, belirli bir süresi geri ödemesiz, uzun vadeli proje kredileri vermektedir.

Ozan MakinaKapat