Duyarsızlaştırma
Duyarsızlaştırma (desensitization)

1. Bireylerin baskı, kültürel asimilasyon veya kitle iletişim araçları yoluyla, davranış, ilişki ve değerlerle olan bağlantılarının koparılması yahut zayıflatılması. 2. Kişinin şiddetli kaygı duyduğu durumlarda rahatlatılması için kullanılan ve duygusal tepkiyi ortaya çıkaran durumlarla kişiyi tekrar tekrar karşı karşıya getirerek, sözkonusu tepkinin zayıflatılması temeline dayanan psikoterapi yöntemi.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat