Doğubilim
Doğubilim (orientalism)

oryantalizm. Batı dünyasındaki üniversiteler veya özel araştırma kurumlarında, İslam, Çin, Hint ve diğer doğu toplumlarının ekonomik, sosyal, siyasal kurumları, yaşayış ve düşünüş tarzları, inançları, meydana getirdikleri düşünsel ürünler ile ilgili olarak yapılan araştırma, inceleme yahut süpekülatif katkı niteliği taşıyan yorumlardan oluşan bilgiler bütünü.

TelcisanKapat