Doğrulanabilirlik İlkesi
Doğrulanabilirlik İlkesi (verifiability principle)

Mantıksal pozitivistler tarafından geliştirilen ve bir önermenin bilimselliğinin, muhtemel gözlem önermeleriyle doğrulanabilir bir mantıksal yapıya sahip olmasına bağlı olduğunu öngören ilke.

Ozan MakinaKapat