Doğrudan Çıkarım
Doğrudan Çıkarım (immediate inference)

Biri öncül, diğeri sonuç olmak üzere iki önermeden oluşan çıkarım türü.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat