Doğrudan Bilgi
Doğrudan Bilgi (direct knowledge)

Herhangi bir aracı olmadan elde edilen, bu nedenle de doğruluğu duyu organlarının algı imkanları dışında başka bir kısıta bağlı olmayan bilgi.

Ozan MakinaKapat