Doğal Ücret Kuramı
Doğal Ücret Kuramı (natural wage theory)

klasik ücret kuramı. Ücreti emeğin maliyetine bağlayan ve ücret düzeyinin de işçinin kendisi ve ailesinin ancak yaşamını sürdürebileceği geçimlik seviyede oluşacağını ileri süren kuram. Bu kurama göre, ücretler doğal ücret düzeyinin üzerinde olursa evlenme ve çoğalma yoluyla işgücü arzı artacak, dolayısıyla ücretler düşecek; tersi olursa açlık, sefalet, hastalık ve göç gibi nedenlerle işgücü azalacak ve ücretler yükselecek; böylece uzun dönemde ücretler doğal ücret düzeyinde dengeye ulaşacaktır. (D. Ricardo)

TelcisanKapat