Doğal İşsizlik Oranı
Doğal İşsizlik Oranı (natural unemployment rate)

1. Emek piyasasında denge koşulunun tam olarak sağlandığı durumda bile, yine de çalışma dışı kalacağı kabul edilen işgücü oranı. Örtük olarak kavram, iş arama durumu, işgücüne yeni katılma veya sektörler arası hareketlilik gibi nedenlerle bir ekonomide belirli bir oranda işsizliğin her zaman olacağını, yüzde yüz istihdamın, yani çalışabilecek durumdaki işgücünün tamamının aynı anda istihdamının mümkün olamayacağını ima etmektedir. 2. Yapısal ve geçici işsizliğin toplamından oluşan issizlik oranı.

Ozan MakinaKapat